صفحه اول تماس با ما RSS قالب وبلاگ
دفترِ من
شبستان سپید چهارشنبه 30 خرداد 1397

باز یک یادداشت!!!!!

http://3cb.ir/FB_editor/images/smileys/003.gifشما نشنیده بگیرید

نوابغ چه کسانی هستند؟!!

از نگاه من چیزی یا شخصی بنام نابغه در مقطع کنونی از این زمان و حتی از 1000 سال قبل تا کنون وجود نداشته و ندارد..

شخصی را که گمان می کنیم یک نابغه است؛ چیزی نیست به جز مخلوقی بنام انسان که به شکل نرمال و طبیعی خلق شده است .. در واقع خط کش خداوند در خلقت انسان ها دارای درجاتی است که بالاترین درجه ان مولد مخلوقی معمولی و طبیعی می باشد..(مگر در مواردی خیلی نادر مانند پیامبران؛ و در برخی موارد خیلی نادرتر برگزیدگانی از جنسِ مردم عادی) و به همین ترتیب هر درجه پائینتر ضریب هوشی کمتری را داراست.. تفاوت برگزیدگان معمولی با پیامبران در این است که برگزیدگان عادی هرگز نخواهند فهمید که برگزیده خداوند هستند مگر در اواخر عمرشان!! چنین برگزیدگانی در طول تاریخ تعدادشان خیلی کم و فوق العاده معدود است.

با این اوصاف به نگاه من اصلا چیزی با عنوان نابغه وجود ندارد مگر در مقاطعی بسیار خاص که شامل برگزیدگان خداوندگار است.. پس این نگاهِ بی باکِ من در حال تولید دیدگاهی است که به شکل جسورانه فریاد می زند آی مردم همه شما می توانید نابغه باشید چون خط کش خداوند در خلقت همهً انسانها یکسان بوده است ؛ درواقع همان معیاری که برای تیزهوشان و به اصطلاح شما نوابغ در خلقت بکار رفته برای شما نیز بکار رفته است..

اما در نوابغِ فرضی هنگام خلقت درجه بالاتری در نظر گرفته شده است ؛ شک نکنید که این درجات متعلق به شماست یعنی برای شماست و دقیقا در همین دنیا و در طول زندگی تان میتوانید انها را پیمایش کنید..

و ایضاً به همین دلیل است که هنگام پایش و جستجو در زندگی نوابغِ تخیلاتتان فقط به سعی و کوشش های خستگی ناپذیر آنها برخورد می کنیم تا یک نبوغ ذاتی کامل و جهش یافته..

نتیجه اینکه آنها نابغه نیستند بلکه ما خنگ یا تنبل هستیم.. هان؟؟؟ ناراحت شدی؟ مشکلی نیست همین دلخوری من و شما خو دلیل محکمی بر کند ذهنی ما می باشد..

سوال؟؟؟؟؟؟؟

پس نوابغ چه کسانی هستند!!!!!!

از نگاه منِ موجی نوابغ واقعی در واقع برگزیدگان خداوند هستند که با دنیائی به جز دنیای ملموسِ ما (دنیائی نامرئی و بشدت تنیده شده درون دنیای ما) در ارتباط هستند ؛ چنین کسانی قادرند فرضیات و دیدگاههائی را خلق کنند که به نظر ما بیشتر شبیه افسانه هستند تا یک ایده و فرضیه و بعدددد یعنی بعد از سالها شاید دهها یا صدها سال تازه به مکانی می رسیم که این نوابغ قبلا پیش بینی کرده بودند ..!

هان؟! یعنی چه؟!!!

واقعا چه اتفاقی افتاده است!!!!!

پاسخ ساده است.. در طی دهها یا صدها سال شما درجات فرضی خط کش خداوند را طی کرده اید و به آنجائی رسیده اید که قبلا توسط نوابغ واقعی ترسیم شده بودند..

به همین خوشمزگی